TH EN

The FUTURE of EHANOL
"RENEWABLE, SUSTAINABLE"
and CLEAN ENERGY"

ข่าวสารและกิจกรรม > ข่าวสาร

ข่าวสาร

การเพิ่มบทบาทของกากน้ำตาล

ปัจจุบันกากน้ำตาลได้ทวีบทบาทความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้นอกจากใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มต่างๆประมาณ 1 ล้านตันแล้ว ในขณะเดียวกันไทยยังถือเป็นประเทศผู้ส่งออกกากน้ำตาลรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกโดยมีการส่งออกกากน้ำตาลไปยังตลาดต่างประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยปีละประมาณ 1.4-1.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อปีกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ผลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นยังส่งผลให้มีการนำกากน้ำตาลไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตเอทานอลเพื่อใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นพลังงานทางเลือกที่เรียกว่า แก๊สโซฮอล์ ซึ่งมีราคาต่ำกว่าน้ำมันเบนซินออกเทน95 ถึง ลิตรละ 1.50 บาท อีกทั้งยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้อีกด้วย ส่งผลให้ปริมาณความต้องการกากน้ำตาลในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.53 ล้านตันต่อปรมว.อุตสาหกรรม มอบอ้อยพันธ์ดีให้ชาวไร่อ้อยที่ จ.สระแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงงานผลิตเอทานอล และมอบอ้อยพันธ์ดีให้ชาวไร่อ้อยที่จังหวัดสระแก้ว นาย ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน บริษัท อีเอส พาวเวอร์ จำกัด และเป็นประธานมอบพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีให้แก่ชาวไร่อ้อยขนาดเล็ก ครั้งแรก จำนวน 100 คน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ พระชันษา 50 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


บางจากโอดราคาเอธานอลโหด

บางจาก - บริษัทน้ำมันหยุดขยายสาขาให้บริการก๊าซโซฮอล์ 95 โอดโรงงานเอธานอลโหด อ้างวัตถุดิบขาดโขกราคาตามใจชอบ ทำตัวเลขยอดขายก๊าซโซฮอล์ทุกปั๊มนิ่ง หวั่นหั่นมาตรการรัฐหนุนคนเลิกใช้เบนซิน 95 ค้างเติ่ง ขณะที่ฝ่ายโรงงานกลับครวญว่าราคาขายในปัจจุบันยังไม่คุ้มทุนจนต้องหยุดผลิต เป็นบางช่วง ส่วนกรณีการเปิดเสรีโรงงานผลิตเอธานอลคาดว่าไม่มีผลเชิงบวก เพราะยังมีโรงงานขึ้นหิ้งที่ยังไม่ดำเนินการผลิตอีกนับสิบโรง เหตุวัตถุดิบไม่เพียงพอ "พรชัย" ยันเป้าหมายรัฐบาลไม่เปลี่ยนแปลง


ข่าวสารและกิจกรรม